Stationär fullfoderblandare till Båstad

Stationär fullfoderblandare till Båstad

Leverans av en stationär fullfoderblandare TGM EVOLUTION16 ST  för biogasanläggning till Göran Kulneff. Tack för förtroendet och lycka till! Tack WIP INNOVATION för ett gott samarbete. Biogasanläggningar på gårdsnivå producerar framförallt el och värme som direkt kan...
Stationär fullfoderblandare 20 ST till Flarken

Stationär fullfoderblandare 20 ST till Flarken

Ytterligare en leverans, nu av en stationär fullfoderblandare TGM EVOLUTION 20 ST till Flarken. Vår nordligaste leverans än så länge! Tack MLB Service Inomgård AB och ROLLAX AB för ett gott samarbete och lycka till! TGM EVO 20 ST TGM EVO 20...