Leverans av en stationär fullfoderblandare TGM EVOLUTION16 ST  för biogasanläggning till Göran Kulneff.

Tack för förtroendet och lycka till! Tack WIP INNOVATION för ett gott samarbete.

Biogasanläggningar på gårdsnivå producerar framförallt el och värme som direkt kan återföras till den egna verksamheten och säljas vidare vid överskott. Som en ytterligare bonus produceras en högvärdig biogödsel för eget bruk eller till försäljning.