Vi säljer, hyr ut och renoverar mixervagnar / fullfoderblandare / fullfodervagnar till anläggningar med djurproduktion, biogasanläggningar och för industritillämpningar.

Mixervagnar eller stationär mixer med elskåp.