Leverans av en stationär fullfoderblandare

TGM EVOLUTION 24 ST med TGM elevator
till Källarbackens Charolais.

Tack för förtroendet och lycka till!

Fodersystem med elevator