Det är när våra förutsättningar försämras vi tvingas att tänka nytt. Vi behöver innovatörer i alla branscher som vågar ta steget och leda utvecklingen framåt. Vår omvärlden står i gungning och flera oförutsedda hinder ställer sig på rad i vår väg, som senaste tidens pandemi, oroligheter och krig. Genande energipriser tvingar oss att fundera på alternativa vägar framåt. Men i all denna oro och negativa konsekvenser som står utanför vår kontroll kan man även hitta möjligheter. Möjligheter som kanske leder oss till något bättre. 

Tack alla ni som vågar gå före!  

Vi har haft nöjet att leverera mixervagnarna för biogasanläggningarna, varav den ena har varit i drift sedan 2012.  Vi är även leverantör av fullfoderblandarna för deras foderberedning sedan 2013.