Leverans av stationär fullfoderblandare TGM EVOLUTION 24 ST med styrskåp från OLAB Elektromontage AB.

Elevator och två vertikala blandarskruvar.