Leverans av en komplett ROLLAX bandfoderanläggning till Törlan Lantbruk AB.

Tack för förtroendet och lycka till!