Leverans av fullfoderblandare TGM EVOLUTION 21med tiltbar sidoelevator. Två vertikala blandarskruvar.