Ensilageuttagare med insatsskopa till Hallagård

004

Leverans av AP Ensilageuttagare med avlastningssystem och insatsskopa, NP 2400 HA IB, till Hallagård.berghem-hallagard