Ensilageuttagare med avlastningssystem och spillskydd till Sjöbo

Leverans av AP Ensilageuttagare / blockuttagare NP 2400 HA och spillskydd till Fredrik.

Karta Sjöbo leverans